Product List

Contant Us

  Company Name: Jinjiang Tianyi Machines Co., Ltd

  Tel: +86-595-85298952

  Fax: +86-595-85296952

  E-Mail: tianyiolivia@hotmail.com

  E-Mail: tianyiedna@hotmail.com

  Zip: 362246

  Address: Qunfeng Industrial District, Shenhu Town, Jinjiang, Fujian, China